CCEF
CCEF staat voor Christian Counseling and Education Foundation en is al meer dan vijftig jaar aan het werk met als doel: “restoring Christ to counseling and counseling to the local church”. Hoe belichaam je de wijsheid en liefde van Jezus wanneer je de mogelijke problemen in je leven tegenkomt?

Door de vakken van CCEF leer je anderen (wat ook hun problemen zijn) hoop te geven door een verdiepende relatie met Jezus. De rijkdommen van Gods Woord zijn daarbij fundament en gids.
Hiervoor biedt de CCEF een online opleiding aan waarbij bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod komen:
• Hoe veranderen we door de persoon Jezus Christus?
• Hoe kunnen we meelopen met anderen die hoop en hulp in het Evangelie zoeken?
• Hoe kan hulp er in de context van de locale gemeente eruitzien?
• Hoe passen we de bijbel toe in ons hele leven?

Opbouw
De opleiding bestaat uit drie certificaten, die elk uit meerdere vakken bestaan.
De meeste vakken beslaan een tijdsperiode van drie maanden. Iedere week word je geacht een college te luisteren (Engels) en de nodige literatuur te lezen (Engels, zo mogelijk Nederlands). Daarbij schrijf je een reflectie in het Nederlands en maak je deel uit van een Nederlandse opleidingscommunity. Per vak kom je één keer met deze community samen. Ieder vak wordt afgesloten met een tentamen in het Nederlands. De tijdsbelasting is ongeveer 6-8 uur per week. De kosten per vak zijn € 550,- Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats om de opleiding te erkennen in Nederland.

Vakken
De verschillende vakken zijn als volgt onderverdeeld:

Foundations of Biblical Counseling Certificate
• Dynamics of biblical change
• Helping relationships
• Human Personality
• Biblical Interpretation
• Counseling in the Local Church

Topics in Biblical Counseling Certificate
• Marriage Counseling
• Counseling Problems and Procedures
• Counseling and Physiology
• Theology and Secular Psychology

Counseling Skills and Practice Certificate
• Essential Qualities of a Biblical Counselor
• Counseling children and adolescents
• Counseling Observation

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Ellen Oosterhuis
ellenoosterhuis@guttaspei.nl / 06 83 55 00 52

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.ccef.org/school