Skip to main content

OPLEIDING PASTORALE COUNSELING 

Ellen is als opleider verbonden aan CCEF. Vanuit deze functie biedt zij de opleiding voor pastorale counseling aan binnen Gutta Spei.

Toen Ellen naar Amerika verhuisde is ze op zoek gegaan naar mogelijkheden om meer te leren over hoe de bijbel ons ook op psychisch vlak aanspreekt en hoe we dat in de hulpverlening mogen gebruiken. Zo kwam ze in aanraking met CCEF.

CCEF
CCEF staat voor Christian Counseling and Education Foundation en is al meer dan vijftig jaar aan het werk met als doel: “restoring Christ to counseling and counseling to the local church”. Hoe belichaam je de wijsheid en liefde van Jezus wanneer je de mogelijke problemen in je leven tegenkomt? De vakken van CCEF leren je om anderen (welke problemen zij ook hebben) hoop te geven door een verdiepende relatie met Jezus. De rijkdommen van Gods Woord zijn daarbij fundament en gids.

Opleiding
Hiervoor biedt de CCEF een online opleiding aan waarbij bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod komen:

  • Hoe veranderen we door De persoon Jezus Christus?
  • Hoe kunnen we meelopen met anderen die hoop en hulp in het Evangelie zoeken?
  • Hoe kan hulp er in de context van de lokale gemeente eruitzien?
  • Hoe passen we de bijbel toe in ons hele leven?

Deze opleiding kan online gevolgd worden in Amerika, maar omdat Engels lezen en luisteren toch heel wat makkelijker is dan spreken en schrijven, zijn er naar mogelijkheden gezocht om die barrière weg te nemen. Dit hebben we vorm kunnen geven in een partnership met CCEF. Hierbij wordt de online opleiding aangeboden, waarbij de uitwerking van de lessen in het Nederlands gedaan kan worden. Ellen biedt hierbij begeleiding en is verantwoordelijk voor de beoordeling van het ingeleverde werk.

Certificaten
De opleiding bestaat uit drie certificaten, waarbij meerdere vakken gevolgd worden voor één certificaat. De meeste vakken beslaan een tijdsperiode van drie maanden. Iedere week word je geacht een college te luisteren (Engels) en de nodige literatuur te lezen (Engels, zo mogelijk Nederlands). Daarbij schrijf je een reflectie (Nederlands) en communiceer je met je online klas (Nederlands). Aan het einde van het vak maak je een tentamen (Nederlands).  De tijdsbelasting per vak is ongeveer 6-8 uur. De kosten bedragen € 595,- per vak.

Vakken
De verschillende vakken zijn als volgt onderverdeeld:

Foundations of Biblical Counseling Certificate
• Dynamics of biblical change
• Helping relationships
• Human Personality
• Biblical Interpretation
• Counseling in the Local Church

Topics in Biblical Counseling Certificate
• Marriage Counseling
• Counseling Problems and Procedures
• Counseling and Physiology
• Theology and Secular Psychology

Counseling Skills and Practice Certificate
• Essential Qualities of a Biblical Counselor
• Counseling children and adolescents
• Counseling Observation

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Ellen Oosterhuis
ellenoosterhuis@guttaspei.nl / 06 83 55 00 52

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.ccef.org/school