Binnenkort bij Gutta Spei

Online huwelijkscursus vanuit een hoopvol perspectief
Samen op weg naar meer eenheid, liefde en begrip

Een huwelijk vraagt tijd en aandacht. Het wordt niet vanzelfs iets moois en we moeten er daarom elke dag aan werken. Ook al zijn er geen ernstige problemen, vroeg of laat wordt ieder huwelijk geconfronteerd met teleurstellingen.

Geïntroduceerd
Via de CCEF zijn we in aanraking gekomen met het werk van Paul Tripp. Eén van de boeken die we van hem lazen was ‘What did you expect?’. Dit boek sprak ons beiden aan, zowel voor ons persoonlijk leven en huwelijk, als voor ons werk als hulpverlener.

Geconfronteerd
Het is niet altijd makkelijk om geconfronteerd te worden met je eigen onrealistische verwachtingen en verlangens. Maar realisme wordt gevonden op het kruispunt van volledige eerlijkheid en vaste hoop.

Geïnspireerd
Die vaste hoop vinden we in de verticale relatie met God. Op basis van Zijn liefde, Zijn trouw en Zijn beloftes, kunnen er reële verwachtingen en verlangens ontstaan. Dit kan ons op weg helpen naar meer eenheid, liefde en begrip in ons huwelijk.

Hoopvol perspectief
Vanuit dit hoopvol perspectief hebben we een online huwelijkscursus ontwikkeld. Centraal in deze cursus staan de verwachtingen die je hebt van jezelf, de ander en van God waarbij God en onze relatie met Hem, de basis is om hierin verder te groeien.

Wat?
De cursus is opgebouwd aan de hand van verschillende thema’s. De informatie wordt aangeboden aan de hand video’s, leesstof, gespreksvragen en praktische opdrachten. Hier is rekening gehouden met verschillende ‘leerstijlen’, zodat het zowel voor mannen als vrouwen een duidelijk en goed te volgen cursus is. De planning voor het volgen van de cursus ligt in eigen handen. Aan te raden is om wekelijks een gezamenlijk moment met elkaar in te plannen om zo met regelmaat een onderdeel uit de cursus samen te behandelen.

De thema’s die aan de orde komen zijn:
*Relatiecheck
*Doel van het huwelijk
*Communicatie
*Verbinding zoeken
*Pijn en gebrokenheid
*Schuld en vergeving
*Liefde en vertrouwen

Aanmelden
De online cursus is op dit moment nog in ontwikkeling en zal eind 2021 binnen de bestaande leeromgeving van Binnen is Buiten worden aangeboden.

Kosten
De cursus kost € 297,- per echtpaar. Deze prijs is inclusief het boek ‘Anders dan je droomde?’ van Paul Tripp. Na aanmelding krijgen jullie het boek toegestuurd. De cursus blijft voor onbepaalde tijd toegankelijk.

Aanbod voor kerken
Er is de mogelijkheid om als kerkelijke gemeente tegen een gereduceerd tarief meerdere echtparen de cursus te laten volgen. Ook is er de mogelijkheid om op locatie een aantal avonden echtparen vanuit een gemeente een huwelijkscursus aan te bieden, eventueel gecombineerd met de online huwelijkscursus vanuit een hoopvol perspectief. Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact met ons op .