Skip to main content

Verlangen jullie naar een huwelijk van liefde, eenheid en begrip?

Dan kan de online huwelijkscursus vanuit een hoopvol perspectief hierbij een helpend middel zijn. Centraal staan de verwachtingen die je hebt van jezelf, de ander én van God. Waarbij God én je relatie met Hem, de basis is om te groeien en bloeien binnen het huwelijk.

Deze huwelijkscursus hebben we vanuit Gutta Spei ontwikkeld en wordt aangeboden via de online leeromgeving van Binnen is Buiten
De cursus is voor iedereen die wil investeren in het huwelijk.

 

(Tekst gaat verder onder het filmpje)

Doel

  • Realistisch
  • Hoopvol
  • Samen groeien, in verbondenheid met God
  • Onderlinge liefde en vertrouwen
  • Weerspiegelen van Gods liefde

 

Praktische informatie

Let op: Als je op aanmelden klikt, word je doorgeleid 
naar de betaalpagina van Binnen is Buiten. 
Dit omdat de huwelijkscursus via de online 
leeromgeving van Binnen is Buiten wordt aangeboden.

Huwelijkscursus vanuit een hoopvol perspectief

Een huwelijk van meer liefde, eenheid en begrip


Een huwelijk vraagt tijd en aandacht. Het wordt niet vanzelfs iets moois en we moeten er daarom elke dag aan werken. Ook al zijn er geen ernstige problemen, vroeg of laat wordt ieder huwelijk geconfronteerd met teleurstellingen.

Als je gaat trouwen dan doe je dat omdat je gek op elkaar bent. En je bent ervan overtuigd dat je dat voor altijd zult zijn. Niemand trouwt met de gedachte om weer uit elkaar te gaan. Het is mooi hoe de Heere jullie aan elkaar heeft verbonden en jullie de overtuiging heeft gegeven om elkaar trouw te beloven. Het is nog mooier dat jullie ook beseffen dat een huwelijk aandacht en zorg vraagt.

Een tuin
Het huwelijk is te vergelijken met een tuin. Als daar niets aan gedaan wordt kan er allerlei onkruid woekeren en krijgen de mooie bloemen geen kans om te groeien. Wil je een mooie tuin, dan moet je tuinieren. Schoffelen, zaaien, begieten, snoeien; het hoort er allemaal bij. En dat niet voor één keer, maar het hele jaar door. En elk jaar opnieuw. Zo is het ook met het huwelijk. Dat gaat niet vanzelf goed. Die heeft onderhoud nodig om te kunnen groeien en bloeien.

Natuurlijk, in het begin ben je gek op elkaar. Je kunt samen de hele wereld aan en met je verliefdheid vlieg je over alle kleine tegenslagen en meningsverschillen heen. Er zullen echter ook tijden komen (zijn) dat je gek van elkaar wordt en dat je je misschien afvraagt waarom je voor je partner hebt gekozen. De vraag is dan waar je je op richt. En op wie.

Realistisch
De online huwelijkscursus helpt je om enerzijds realistisch te zijn over je huwelijk.  Realistisch; jullie zijn allebei niet perfect en zullen elkaars ‘lelijke’ kanten tegenkomen. Het is niet altijd makkelijk om geconfronteerd te worden met je eigen onrealistische verwachtingen en verlangens. Maar realisme wordt gevonden op het kruispunt van volledige eerlijkheid en vaste hoop.

Hoopvol
Maar anderszijds helpt deze cursus je ook om vol van hoop te zijn. Hoopvol; God redt zondaren en helpt ze door de Heilige Geest te groeien en bloeien in de liefde van Jezus. Die vaste hoop vinden we in de verticale relatie met God. Op basis van Zijn liefde, Zijn trouw en Zijn beloftes, kunnen er reële verwachtingen en verlangens ontstaan. Dit kan ons op weg helpen naar meer liefde, eenheid en begrip in ons huwelijk.

Verbond
Deze cursus is dan ook bedoeld om jullie te helpen samen met God te werken aan jullie huwelijk. Wij geloven dat alleen Híj boven alles de ‘Tuinman’ is Die jullie huwelijkstuin doet bloeien. God wil zich verbinden aan het huwelijksverbond wat jullie gesloten hebben. Van Hem komt de hoop en moed.

Voor wie?
Voor ieder echtpaar dat wil groeien in het huwelijk zoals God het bedoeld heeft; het weerspiegelen van Gods liefde. Of er nu weinig moeiten zijn binnen het huwelijk. Of als het huwelijk soms misschien meer voelt als een zijden draadje dan als een 3-voudig snoer. Waar jullie ook staan; de cursus is er om samen de juiste Richting op te gaan.

Wat?
Centraal in de online huwelijkscursus staan de verwachtingen die je hebt van jezelf, de ander en van God. Waarbij God én je relatie met Hem, de basis is om hierin verder te groeien.

De thema’s die binnen de cursus doorlopen worden zijn:
*Relatiecheck
*Doel van het huwelijk
*Communicatie
*Verbinding
*Pijn en gebrokenheid
*Schuld en vergeving
*Liefde en vertrouwen

Per module wordt er een thema uitgediept aan de hand van verschillende lessen. Deze lessen bestaan uit informatie welke je kunt lezen of luisteren, video’s, audio, gespreksvragen en praktische opdrachten. De opdrachten zijn verwerkt in een werkboek welke zowel digitaal als op papier in te vullen is.

Er is rekening gehouden met verschillende ‘leerstijlen’, zodat het zowel voor mannen als vrouwen een duidelijk en goed te volgen cursus is. Ook is er een module toegevoegd met tips & tools voor ‘onderhoud’ na de cursus. Als ook een boekenlijst voor extra verdieping rondom bepaalde thema’s.

De cursus is niet alleen door vrouwen gemaakt. Voor de ontwikkeling van de huwelijkscursus is er samengewerkt met ds. Chris van Zwol. In video’s legt hij bepaalde thema’s aan de hand van de Bijbel uit. Verder is er gebruik gemaakt van vele bronnen, zoals de boeken/ preken van Tim Keller en Paul Tripp, als ook vele andere boeken rondom het huwelijk en relaties. Alle bronnen worden binnen de cursus vermeld.

Hoe?
Na aanmelding ontvangen jullie inloggegevens voor de online leeromgeving van Binnen is Buiten. Jullie krijgen dan toegang tot de gehele inhoud van de cursus. De planning voor het volgen van de cursus ligt in eigen handen. Aan te raden is om wekelijks een gezamenlijk moment met elkaar in te plannen. Dit om met regelmaat een onderdeel uit de cursus samen te behandelen. Omdat een huwelijk tijd en aandacht vraagt. Binnen de cursus worden tips en richtlijnen gegeven hoe je dit met elkaar kunt vormgeven.

Jullie volgen de cursus dus echt sámen. Op jullie tijd. Op jullie tempo. Je hoeft niets met anderen te delen, ook niet met ons. Het is jullie reis. Samen op weg naar (meer) liefde, eenheid en begrip.

Aanmelden
Aanmelden kan dan via de knop op deze pagina. Of door een mailtje te sturen naar info@guttaspei.nl

Kosten
De investering is € 297,- per echtpaar. Deze prijs is inclusief het boek ‘Anders dan je droomde?’ van Paul Tripp. Jullie krijgen een jaar toegang tot de online cursus.

Vergoeding
De cursus is opgenomen in het aanvullende pakket (vanaf medium-polis) van De Christelijke Zorgverzekeraar en Care4Life.. Beide partners komen in aanmerking voor een vergoeding van € 115,- vanaf de medium-polis/ care2-polis. Dat is dus € 230,- per echtpaar, waardoor bijna het gehele bedrag van de cursus vergoed wordt.

Aanbod voor kerken
Vanaf de zomer 2022 is er de mogelijkheid om als kerkelijke gemeente tegen een gereduceerd tarief meerdere echtparen de cursus te laten volgen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een handleiding om op locatie met de echtparen stil te staan bij verschillende thema’s van de cursus. Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact met ons op.

Extra ondersteuning
Wanneer nodig / gewenst is het mogelijk om naast het volgen van de cursus, of in het verlengde daarvan, gesprekken met één van ons te hebben.

Contact
Hebben jullie nog vragen voordat jullie van start gaan met de online huwelijkscursus? Neem gerust contact op Welkom!