Skip to main content

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Gutta Spei kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gutta Spei, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gutta Spei verstrekt. Gutta Spei kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

*Uw voor- en achternaam
*Uw adresgegevens
*Uw telefoonnummer
*Uw e-mailadres

WAAROM Gutta Spei GEGEVENS NODIG HEEFT
Gutta Spei verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Gutta Spei uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG Gutta Spei GEGEVENS BEWAART
Gutta Spei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Gutta Spei verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@guttaspei.nl Gutta Spei zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Gutta Spei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gutta Spei maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gutta Spei verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gutta Spei op via info@guttaspei.nl. Guttaspei.nl is een website van Gutta Spei . Gutta Spei is als volgt te bereiken:

Postadres: Duivenwaardsedijk 20, 3244 LG Nieuwe-Tonge

Vestigingsadres: (gelijk aan het postadres)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69500444

Telefoon: 06-51884891

E-mailadres: info@guttaspei.nl