Skip to main content

Pastorale ondersteuning

Met pastorale ondersteuning willen wij een handreiking bieden aan predikanten en voorgangers, kerkenraden en oudstenraden. Gutta Spei wil als een verlengde arm zijn van het pastoraat binnen kerken. Wij organiseren cursussen en seminars en kunnen verschillende handreikingen bieden. Tegelijkertijd kunnen wij gemeenteleden coaching of counseling bieden wanneer er sprake is van bepaalde problemen waarbij het raadzaam is meer professionele hulp in te schakelen.