Skip to main content

KLACHTENPROCEDURE

Indien u een klacht heeft kunt u allereerst de klacht voorleggen aan de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Wij nemen uw klacht serieus en in een gezamenlijk gesprek hopen we tot een oplossing te komen en de relatie te herstellen.

Wanneer het gesprek niet tot een oplossing heeft geleid kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging waar uw hulpverlener bij aangesloten is. De betreffende contactgegevens kunt u opvragen via info@guttaspei.nl