Skip to main content

Intervisie

Gutta Spei biedt intervisie voor christelijke hulpverleners die zich (meer) willen verdiepen in hulpverlening vanuit bijbels perspectief. Dit door de uitwerking van een bepaald thema welke door Gutta Spei voorbereid wordt én door te leren van elkaars kennis en ervaring op pastoraal/ psychosociaal gebied. Tijdens de intervisie is voldoende ruimte om vragen en ervaringen in te brengen rondom eigen casussen om daar vervolgens met elkaar bij stil te staan.

 

De kosten bedragen € 90,00, inclusief lunch en BTW.

Aankomende intervisie voor hulpverleners