Skip to main content

Advent;

Een licht in de duisternis.

Voor lang niet iedereen van ons is advent en kerst een fijne periode. Juist als iedereen het heeft over vrede op aarde en gezelligheid met elkaar, kan het zo donker voelen in ons hart. En dan lijken die lichtjes om ons heen wel de spot met ons te drijven. Alsof kerst voor anderen is, maar niet voor ons. Vrede voor anderen, maar niet in ons huis of hart. Ze wijzen ons dan juist op wat wij niet hebben, wat er bij ons mist of wie we zo missen. En de pogingen van anderen om ons dan op alle lichtpuntjes te wijzen, kunnen soms zomaar een averechts effect hebben.

Is kerst en de boodschap van kerst dan gewoon niet voor ons?  Ik denk dat Kerst juist voor mensen is die in het donker leven. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we het donker niet overschreeuwen of proberen te negeren. Licht zien stralen in het duister, betekent ook het duister erkennen. De gebrokenheid en het kwaad in deze wereld zien. Jezus kwam om vrede op aarde te brengen en dat licht is wat er ook nog steeds schijnt, maar het schijnt wel in het donker! Als wij een schijnwereld creëren waarin alles aan de buitenkant lijkt alsof het goed zit en we in vrede leven, maar we negeren het donker, dan is het geen echte vrede. En het donker zit nog overal. We leven in een gebroken wereld die gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde. Er is nog steeds ziekte, de dood, eenzaamheid, pijn en verdriet. Er bestaan geen volmaakte relaties, omdat we allemaal worstelen met de zonde in ons eigen hart. De duivel heeft het licht niet lief en doet er alles aan om het zo donker mogelijk te maken of ons een schijnvrede van vals licht aan te praten.

Het is niet goed met deze wereld, maar Het Goede is wel in deze wereld gekomen. Er is nog geen volmaakte vrede in deze wereld, maar de Volmaakte Vrede is wel naar deze wereld gekomen. In God is zelfs geen duisternis (1 Joh 1:5), maar Zijn licht is met de geboorte van Jezus in deze wereld gaan schijnen. Soms als een lichtpuntje in de verte en soms als een engelenkoor van licht, maar het is zeker dat het er is en dat is wat ons hoop geeft in deze duistere wereld en in ons donkere hart. Die vrede kunnen we niet zelf creëren met eigengemaakte lichtjes; die vrede is Gods geschenk aan deze wereld. Een vrede die ons verstand en gevoel te boven gaat en daarom juist in de duisternis zo goed te zien is.

Ik hoop dat je Zijn Licht ziet in onze duisternis en dat dit je lichtpunt van hoop is in deze donkere dagen.

Deze blog is geschreven door Ellen Oosterhuis